Ibitunguru

Kwita kumusaruro

Uburyo bwo gutunganya umusaruro no guhunika

  • Ibitunguru byanikwa mu gicucu ahantu hagera akayaga.
  • Iyo agahu k’inyuma kumye, nibwo ushobora kubihunika mu mufuka ugatereka ahantu hatagera ubukonje.