Ibitunguru

Kwita kugihingwa

Kwita ku guhingwa cy'igitunguru

  • Kubagara buri byumweru bibiri.
  • Gusasira ibitunguru bigabanya ibyatsi mu murima.
  • Kuvomerera mu gihe nta mvura iri kugwa.