Ibitunguru

Gutera imbuto

Gutera ingemwe mu murima

  • Tera ingemwe zikuze neza : zifite amababi 3 kugeza kuri 5. 
  • Tera ibitunguru igihe hari ikibunda cyangwa ku mugoroba.
  • Hagati y'igitunguru n'ikindi ushyiramo intera ya  cm 15.
  • Hagati y'umurongo n'undi ushyiramo intera ya  cm 20. 

Umwayi (umurama)

  • Koresha garama 60 kugira ngo uzatere ari 1 cyangwa ibiro 6 by’umwayi kugira ngo uzatere ibitunguru kuli ha 1.